Thursday, November 29, 2007

10000000 erozijos metų

Apie nepatenkintą vaikišką smalsumą:
Mažas būdamas kuriuo tai metu tevų vis klausinėjau: o kuo skiriasi viešbutis nuo viešnamio ? Ir vis negavęs atsakymo šūkaudavau: viešnamis, viešnamis, viešnamis !!!

...kažkas apie laužus, juose keptą duoną, rastą šiūkšlyne, kurios vėliau buvo ragauta. Taip pat apie daug degančios žolės (ir šiūkšlyną taip pat). Visai pagal 12os metų amžių. Dar apie prie gelžbetoninių elektros stulpų mintyse rištas nuogas mergas (aukštai), velniai žino, ar tikrai pagal amžių.

VIII fortas, stroikės, smilkstanti foto juosta, diklofosai laužuose ir karabitas vandens pilnuose buteliuose. Gervuogės; vyšnių šakos ir durnynas. Tampax.

Don Kichoto pirmas tomas iki pusės.

Saturday, November 24, 2007

Neteisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių techninių apsaugos priemonių pašalinimas, BK 194

TERORE, TU IMI MANO RANKĄ...

terore
tu esi teroras
terore
tu užšaldai mano odą
terore
tu esi teroras
terore
tu imi mano ranką ir eini skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore
tu esi upė
vedanti bangas skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore
tu esi miestas
vedantis mano draugus skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore
tu esi smegenys
vedančios didįjį stebuklą skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore
tu užšaldai mano odą

terore
tu esi teroras
terore
tu esi piromanas
riksdago rūmų niekada nenuvedęs skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore
tu esi gatvė
vedanti lietų skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore
tu esi mokykla šeima ir kariuomenė
vedantys kiekvieną naujagimį skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore
tu esi bėgiai
vedantys garvežį skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore
tu užšaldai mano odą

terore
tu esi teroras
terore
tu esi buduaro veidrodis
niekada nenuvedęs blondinės raukšlių skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore
tu esi žemė
vedanti rudens lapus skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore
tu esi įsčios
vedančios mano gyvojus skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore
tu esi akis
vedanti miražus skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore tu užšaldai mano odą

terore
tu esi teroras
terore
tu esi didvyris
neužmirštuolių niekada nenuvedęs skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore
tu esi laimės ratas
vedantis žaidėjus skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore
tu esi vėjas
vedantis dūmų kilpas skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore
tu esi tūkstantis voltų
vedančių mirtininkus skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore tu užšaldai mano odą

terore
tu esi teroras
terore
tu esi rūmai
karalienės niekada nenuvedę skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore
tu esi varžovas
vedantis mano nuotrauką skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore
tu esi fabriko grindys
vedančios kojas skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore
tu esi biblijos puslapiai
vedantys medžių kamienus skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore tu užšaldai mano odą

terore
tu esi teroras
terore
tu esi laukiniai paukščiai ir žvėrys
medžiotojų niekada nenuvedę skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore
tu esi žaibolaidis
vedantis žaibą skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore
tu esi pagalvė
vedanti mano sapną skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore
tu esi jėgainės
vedančios trapią tamsą skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore
tu imi mano ranką ir eini skerdyklon
terore
tu esi teroras
terore

Öijeris, Bruno K. Kol nuodai veikia: Eilėraščių rinktinė. – Vilnius: UAB
„Apostrofa“: Viešoji įmonė „Knygų naujienos“, 2003.

--

>Weight Drop
>
>14 stone (196 lbs.) 8 ft. 0 in.
>13 1/2 stone (189 lbs.) 8 ft. 2 in.
>13 stone (182 lbs.) 8 ft. 4 in.
>12 1/2 stone (175 lbs.) 8 ft. 6 in.
>12 stone (168 lbs.) 8 ft. 8 in.
>11 1/2 stone (161 lbs.) 8 ft. 10 in.
>11 stone (154 lbs.) 9 ft. 0 in.
>10 1/2 stone (147 lbs.) 9 ft. 2 in.
>10 stone (140 lbs.) 9 ft. 4 in.
>9 1/2 stone (133 lbs.) 9 ft. 6 in.
>9 stone (126 lbs.) 9 ft. 8 in.
>8 1/2 stone (119 lbs.) 9 ft. 10 in.
>8 stone (112 lbs.) 10 ft. 0 in.

This is actually a quite important list. Why not give everyone a ten foot drop? Turns out that with too much of a drop, if you're too heavy, you decapitate yourself, which is both quite messy, and doesn't give the right impression. After all, you want to be found hanging there, with your suicide note neatly pinned to your chest, or perhaps tastefully left on the table beside you, and not with your body in one place and your head in another, with a few shards of flesh hanging from the rope. Also remember that this was for heavy hanging rope, and that thinner rope might not survive the snap at the end of the drop. In other words, to do yourself in with your belt, or zipcord, you will have to strangle yourself, and not break your neck.

Another popular way to kill oneself is with impalement. In the past, falling on one's sword was a means of doing this, but these days, a good sword is so hard to find, so this method has fallen out of fashion. One of my grandmother's roomers did manage to do himself in this way, by sitting on an upright vacuum cleaner, and falling backwards on to it, but it was never settled as to whether or not this was an intentional suicide, or simply a very messy accident during a dangerous sexual practice.

And do, please, let people know. This fellow was not found for three days, and it was quite difficult to get the smell and stains out so that the room could be let again.

--
Nick Simicich

O sako, ar guodžia, kad ilgis nesvarbu, svarbu storis. Matome dabar, kad tai grynas melas! Svarbus tiek ilgis, tiek storis! Tiesa, jei per ilga, tai skauda ir daug kraujo.

Wednesday, November 14, 2007

Degtinytės litras

1000 cl
makt!
950 cl
makt!
900 cl
makt!
850 cl
makt!
800 cl
makt!
750 cl
makt!
700 cl
makt!
650 cl
...makt!
550 cl
...makt!
300 cl
makt!
250 cl
makt!
200 cl
...makt!
100 cl
...makt!
0 cl!

APIE REIŠKINIUS IR ESAMYBES
NR.2

Štai butelis vodkos, taip vadinamas spiritas. O šalia jūs matote Nikolajų Ivanovičių Serpuchovą.
Štai iš butelio kyla spirito garai. Pažiūrėkite, kaip Nikolajus Ivanovičius Serpuchovas nosim įkvepia. Pažiūrėkite, kaip jis laižosi ir markstosi. Matyt jam tai labai malonu, ir veikiausiai dėl spirito.
Bet atkreipkite dėmesį į tai, jog už Nikolajaus Ivanovičiaus nugaros nieko nėra. Ne tai, kad ten nestovėtų spinta arba komoda, ar išvis kas nors tokio,- bet visai nieko nėra, netgi oro nėra. Norite tikėkite, norite netikėkite, bet už Nikolajaus Ivanovičiaus nugaros nėra netgi beorės erdvės, arba, kaip sakoma, pasaulinio eterio. Atvirai šnekant, nieko nėra.
Šito, be abejo, ir įsivaizduoti neįmanoma.
Tačiau į tai mums nusispjaut, mus domina tiktai spiritas ir Nikolajus Ivanovičius Serpuchovas.
Štai Nikolajus Ivanovičius ima ranka butelį su spiritu ir prineša jį prie savo nosies. Nikolajus Ivanovičius uosto ir judina burną, kaip triušis.
Dabar atėjo laikas pasakyti, kad ne tik už Nikolajaus Ivanovičiaus nugaros, bet priešais - taip sakant, prieš krūtinę - ir apskritai aplinkui nieko nėra. Visiškas bet kokio egzistavimo nebuvimas, arba, kaip kažkada juokavo, nebuvimas jokio buvimo.
Visgi domėkimės tiktai spiritu ir Nikolajum Ivanovičium.
Įsivaizduokite sau, Nikolajus Ivanovičius žvilgčioja butelio vidun, po to prineša jį prie lūpų, užverčia butelį dugnu į viršų ir išgeria, įsivaizduokite sau, visą spiritą.
Tai vikriai! Nikolajus Ivanovičius išgėrė spiritą ir sumirksėjo akimis. Tai vikruolis! Kaip jis taip!
O mes dabar turime pasakyti štai ką: tiesą sakant, ne tiktai už Nikolajaus Ivanovičiaus nugaros ar iš priekio ir aplinkui, bet taip pat Nikolajaus Ivanovičiaus viduje nieko nebuvo, niekas neegzistavo.
Aišku, galėjo būti taip, kaip ką tik pasakėme, o pats Nikolajus Ivanovičius galėjo prie viso to puikiausiai egzistuoti. Tai, be jokios abejonės, tiesa. Tačiau, atvirai kalbant, reikalas tame, jog Nikolajus Ivanovičius neegzistavo ir neegzistuoja. Vat kame reikalas.
Jūs paklausite: o kaip gi butelis su spiritu? Ypačiai kur dėjosi spiritas, jei jį išgėrė neegzistuojantis Nikolajus Ivanovičius? Butelis, tarkim, liko. O kur gi spiritas? Ką tik buvo, ir staiga jo nebėr. Juk sakote, kad Nikolajus Ivanovičius neegzistuoja. Tai kaip čia dabar?
Čia mums ir patiems galvosūkis.
O tarp kitko, ko gi mes apie tai kalbam? Juk pasakėme, kad tiek Nikolajaus Ivanovičiaus viduje, tiek išorėje nieko nėra. O jeigu viduje ir išorėje niekas neegzistuoja, tai reiškia, kad ir butelis neegzistuoja. Juk taip?
Bet, iš kitos pusės, atkreipkite dėmesį į štai ką: jei mes sakome, jog niekas neegzistuoja nei viduje, nei išorėje, tai kyla klausimas: kieno viduje ir išorėje? Kažkas vis dėlto egzistuoja? O gal ir neegzistuoja. Tada kodėl mes sakome "viduje" ir "išorėje"?
Ne, čia aiškiai aklavietė. Mes ir patys nežinome, ką pasakyti.
Viso gero.

(1937 XII 18)
ne Kafka, tarybinis beprotis.

Thursday, November 01, 2007

Escapism

Su Lapkričio pirmąja! (Jūs vis dar čia?)