Wednesday, June 13, 2007

Egzaminas aštuntą valandą ryto

- Kas, bliat, yra koministinė moralė? Kokie, bliat, jos bruožai? Kokios, bliat, moralinės savybės būdingos tarybiniam žmogui? Kaip Komunistų partija ir Tarybinė vyriausybė auklėja mūsų liaudį tarybinio patriotizmo ir proletarinio internacionalizmo dvasia? Kas, bliat, yra komunistinė pažiūra į darbą ir socialistinę nuosavybę? Kaip, bliat, atrodo socialistinė teisė? Kokia, nachui, turi būti tarybinė šeima? Kokią, v pizdu granatu, reikšmę turi kova už sveiką buitį, revoliucinių bei liaudies tradicijų ugdymas?
(H.K.)

No comments: