Thursday, November 29, 2007

10000000 erozijos metų

Apie nepatenkintą vaikišką smalsumą:
Mažas būdamas kuriuo tai metu tevų vis klausinėjau: o kuo skiriasi viešbutis nuo viešnamio ? Ir vis negavęs atsakymo šūkaudavau: viešnamis, viešnamis, viešnamis !!!

...kažkas apie laužus, juose keptą duoną, rastą šiūkšlyne, kurios vėliau buvo ragauta. Taip pat apie daug degančios žolės (ir šiūkšlyną taip pat). Visai pagal 12os metų amžių. Dar apie prie gelžbetoninių elektros stulpų mintyse rištas nuogas mergas (aukštai), velniai žino, ar tikrai pagal amžių.

VIII fortas, stroikės, smilkstanti foto juosta, diklofosai laužuose ir karabitas vandens pilnuose buteliuose. Gervuogės; vyšnių šakos ir durnynas. Tampax.

Don Kichoto pirmas tomas iki pusės.

No comments: