Monday, March 31, 2008

mąstanti nendrė; visai, nedaržovė

formos, pačios gražiausios: didelė šikna ir tokie patys papai, tik nesakyk garsiai, nes tikrai negausi. graži šikna, nuostabi šikna, tiesiog tobula, lyg pavasario ryto rasa šikna, užkalkėję latakai, deguonies trūkumas, gražūs papai, nuostabūs papai, tiesiog tobuli, lyg pavasario ryto rasa papai, polietileno maišiukas ant veido, nesugebėjimas įsisavinti deguonies, kiaurai 69MPa gelžbetoninio pasipriešinimo pramušus garso barjerą dar aukštai

nusibaigimo formos
Po trupinį tau surinkau
pačias tyriausias savo glamones.
Girdi, kaip užknarkė kelias?
Girdi, riktelėjo rytas? Greičiau!

Cesar Vallejo


tiesiog tik priemiesčiuos bruzdėjau
o dalgiuos degė akys
ir vis žibėjau klykavau rausiau žaizdas kliedėjau
kaip tampomos už papilvių plaštakės

varsna. tamponai. pergamentas. brizas
uždusęs kaminas. trikojis šuo.
skenduolis. indas

ir vis klaikus kutenimas kliedėjosi
ir šiugždančios burnos drėgmėj plaštakės

nubusti. svilintis. kankintis. šieptis.
nubukti. stverti. suktis. dusti.
nusukti. smigti. trintis. trenkti.

jei vienas kliedesys tai kitas tunelis
o trečias svečias
užmigęs kibiras prigėrusios plaštakės

surytas. užmuštas. pakartas. nukankintas.
suvalgyti. nusnūduriuoti. sukapoti.
suknežintos. subjaurintos. prisirpusios

o ji maža maža
dygi dygi

tiktai per žingsnį per varstotą
per akmenį per kilometrą mylią ji pamatoma
per leukocitą dūmų iešmą
žagsulį akių dūmimą pamaitinama

sunki delčia
apdujęs stiklas ir tabakas
kaip krūvos sumaltų nakties plaštakių

rūgštynės. bruknės. spanguolės.
medūzos. kaspinuočiai
ar dar kt. sparnuočiai
ar sapnuočiai

geltonos mišios vočiai močiai
morčiai
ir išvalytas pilvas
šliaužioja po pievas žarnos
pritrėkšti balandžiai
sklandžiai
žaizdriai. bjauriai. greitai.
smarkiai. žiauriai.
skrandžiai. kepenys
ir obuoliai ir vikšrai
ir aštuonkojo žvilgsnis
priartėjimai šviesos ir blogio

bloga. šilta. šalta. karšta.
mėlyna. raudona kregždė

aš šuo šuva teliukas ūsas
katorgos bartukas vailokas tapyras
amfisbenos sparnas šerno dūkas
prietemų pasiutligė
dirglus barsukas

dryžiais. kryžiais. ryžiais.
staigiai. greitai. smarkiai.
sapnuodamas. tupėdamas. kratydamas.
riaumodamas. draskydamas. klausydamas.

jau springsta kelias
ašakos jau ašaros jau rėklės
jau paukštis
povas kovas gaidmetys
balandis jau vasaris

bet jau. dar ne. o gal. jau vis dėlto.
tačiau. sudie. ir ačiū. baigsiu
braidydamas po tulžį nusibaigsiu
švintant
tarp didelių tarsi banginiai
tavo plaučiųpavakarių konganai

klausimas: apie ką mėnulyje švilpauja varlės?
atsakymas: įsibėgėjusiai į mintį vištai susipynė kojos

kl.: ar vėjas kartais keikiasi?
ats.: pažiūrėjau į pypkės muštuką ir kaip mat nusileidau į rūsį.

kl.: kodėl sužaliavę agurkai pasitempia savo organus?
ats.: sutraiškytų musių košę su stiklais mėgo tik Vilniaus golemas.

kl.: ar sugalvojai sau vardą, pasitupdęs savo fantazijas klausykloje?
ats.: ant dešinės ausies pražydo spuogas, šokinėjau, šokinėjau, kol iššokau pro langą.

kl.: kiek kilogramų sveria pakaruoklio akys?
ats.: viena durnystė visa tai, ir dar apauta autais.

kl.: kai lapkritį einat pasivaikščioti, prausiatės?
ats.: tądien tvenkiny virš vandens lyg akmuo juodavo išvirtus dėlės nugara.

kl.: kokiu greičiu voverės viduriuose sukasi gilzė?
ats.: kai man uždėjo antrankius, giliai nusišypsojau pardavėjai.

kl.: ką gi lokenos daro blakė - kareivėlis?
ats.: susimušiau koją į akmenį, ir akmuo kažką piktai niurnėdamas nuėjo.

kl.: ar dar veikia ta teatro užsklanda prie jūros?
ats.: susivėlusiems ir vėl nepardavė ledų.

kl.: ar ta moteris, apsirengusi juodai, dažnai kosti?
ats.: jūs dar truputėlį pasislinkite, ir dantys vėl bus sveiki.

kl.: ar gavęs antausį tasai ligonis pasveiko?
ats.: pasilik dar, prašau, pasilik dar.

kl.: ar radęs užuovėją jisai sušilo?
ats.: dvi tabletės per dieną, trys per naktį.

kl.: kažkokie žvėrys susiuvo Barenco jūrą?
ats.: tik nežinau, ar pabūsiu.

kl.: Nikaragvoje siaučia pūgos, ar tu priimsi mane?
ats.: tarp kojų kažkodėl įstrigo veltinis.

* Konganas - dzen budizmo praktikoje - paradoksalus arba iracionalus teiginys, pokalbio forma, stabdanti mokinių mintį, ardanti prisirišimą prie loginio mąstymo klišių bei gyvenimo realijų.


dainius gintalas

No comments: