Sunday, January 20, 2008

Biologijos pradmenų mokykla

gan klastingai kaupėsi, bergždžiai bandant apgauti save ir gyvenimą, negalėjau nuspėti, net įtarti, kad tai gresia apakimu ar kurtumu, rega nuolat tikrai silpo, aš pamenu, jo vardas keistas ir nesuprantamas, kas tokį galėjo ir sugalvoti, skaičiau apie tai dar vaikas, biologijos pamokoms, ir tada, kai iš mano akių tebuvo likęs tik kruvinas marmuras, nusiminusi ji man liūdnu balsu pasiskundė - O kodėl, o kodėl manęs niekas niekada neišprievartauja!

pirštais švelniai
prie mylimosios
nuogo kūno

metaliniais žirgais
mazutu varomais
Actekų egzotiškos genties
niekada nematytais
prie prišiūkšlinto
mūsų laikų pranašo
žmonėmis varomo

basomis kojomis
prie žemės
tvirtai

azijietiškais plyšiais
prie saulės dieną ir
ilgesingai su skausmu
indiškais pieno migdolais
naktį

metalo detektoriumi
(žaidžiam slėpynių)
prie LDK monetų
negiliai po žeme

kryžių gausybe
prie mirusiųjų ir
gyvųjų savo
nerimastimi

prie savęs
abiem rankom
smarkiai
klaikiai
- ką aš padariau!
- ką aš padariau!

No comments: