Wednesday, January 30, 2008

techniniai sutrikimai angliakasybos šachtoje

Rašo - australų mokslininkai sukūrė nuotoliniu būdu valdomą spermos čiaupą. Kelių bitų kodavimo čipas ten telpa ? Ar nebus galima greitoj ateity džiaugtis naujomis laužymo formomis. Kas tie wifi access pointai, stebėjimo kameros ar RFiD, remote spermos čiaupas juos visus nuneša! Užsuki ilgensiam laikui - išsilieja į smegenis. Echinokokozė, meningitas ? Ne! Viso labo Ghost in the Shell 0.00001 pre-alpha.

O čia kažką labai primena, kažkoks tarpinis variantas, nesiimsiu objektyviai vertinti, objektyvumą kažkur pamečiau. Gražu, bet Grajauskas daug priimtiniau, šioje knygoje nejutau tos gaivalingos jėgos, kuria pasižymi Grajausko eilėraščiai.

Spraunius vs Spraunius

fuga

mergina laukė laukė
stovėjo aikštelėje ir -
kad šoks į stabtelėjusį
troleibusą

referentė sėdėjo žvelgė
į išpuoselėtus pirštus ir -
kad griebs skambantį
telefoną

vaikinas vardu mirta
su pažangiais apatiniais -
kad žengs ant podiumo ir
padarė tą judesį

tailando boksininkas
laukė ringo kampe ir -
kad žengs į priekį
nuspirti priešininko

seimo pirmininkas sėdėjo
žiūrėjo žiūrėjo ir -
kad duos plaktu į gongą
skelbdamas pertrauką

viešųjų ryšių virtuozas
rinko informaciją ir -
kad paleis dar vieną mitą
masių vartojimui

animacinis slibinas
išlindo iš jūros ir -
kad paskelbs gyventojams
apie išpardavimą

mergina - kad paleis
dar vieną mit seimo
pirmininkas - kad žengs
į priekį padaryti tą judesį
animacinis slibinas - kad
šoks į troleibusą tailando
boksininkas - kad griebs
skambantį telefoną
referentė - kad paskelbs
apie išpardavimą viešųjų
ryšių virtuozas - kad duos
plaktu į gongą vaikinas
vardu mirta - kad žengs
nuspirti priešininko
jėzus kristus - kad
šoks iš altoriaus

No comments: